10:36
15 augustus 2022

Onderzoeksrapport: Verward gedrag in de wijk, en nu?

Onderzoeksrapport: Verward gedrag in de wijk, en nu?

Een onderzoek naar de signalen van personen met verward gedrag, de signaleerders hiervan en de mogelijke handelingsperspectieven voor sociaal werkers in wijkteams. Naar aanleiding van de getrokken conclusies worden verschillende aanbevelingen gedaan. Bij signalen van verward gedrag blijken de meeste sociaal werkers in teamverband een beoordeling te maken. Hierbij worden geen protocollen gebruikt. De ondersteuning van mensen met verward gedrag door een sociaal werker gebeurt meestal op eigen kracht of met behulp van een netwerk.  In het onderzoek is gekeken naar welke signalen een persoon met verward gedrag afgeeft, wie dit signaleert en wat vervolgens de handelingsperspectieven van een sociaal werker zijn om hulp te bieden.

Lees verder via VNG

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.