06:07
15 juni 2021

Onderzoek politie: Vertrouwen burger in politie stijgt

Onderzoek politie: Vertrouwen burger in politie stijgt

De politie doet regelmatig onderzoek naar hoe de samenleving en de eigen medewerkers tegen de politie aankijken. De politie wil dan bijvoorbeeld weten of mensen de politie vertrouwen, of dat vertrouwen toe- of afneemt en waarom, hoe de reputatie is onder groepen in de samenleving en hoe men vindt dat de politie het doet op onderwerpen als integriteit. Van die onderzoeken wil de politie leren, bijvoorbeeld door onze dienstverlening en communicatie te verbeteren, of door gerichte maatregelen te nemen om het vertrouwen in onze organisatie te vergroten. De legitimiteit van de politie staat of valt namelijk bij het vertrouwen dat mensen in ons hebben.

Recent heeft de politie opnieuw reputatieonderzoek gedaan onder burgers en eigen medewerkers. Uit de Vertrouwens- en Reputatiemonitor 2018 blijkt dat het vertrouwen van burgers in de politie verder is gestegen, in een periode dat de druk op het korps juist is toegenomen (o.a. spoedmeldingen, personen verward gedrag). Dat is een groot compliment aan politiemensen. 2571 burgers zijn gevraagd naar wat zij vinden van de politie. Respondenten geven aan dat zij ‘hoog vertrouwen in het karakter en de dienstbaarheid van agenten en politiemedewerkers’ hebben. De politie scoort hoog op de kernwaarde moedig en op de hulp die agenten bieden in noodsituaties. Respondenten vinden dat de politie de juiste dingen doet en Nederland veiliger maakt. Verbeterpunten, alhoewel positiever beoordeeld, zijn er natuurlijk ook. De zichtbaarheid in de wijk, het serieus nemen van kritiek, de dienstverlening en rechtvaardigheid in optreden zouden beter kunnen.

Lees verder via politie.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

18 − vijftien =