09:41
12 juli 2024

Onderzoek avondklokrellen: ‘We werden verrast’

Onderzoek avondklokrellen: ‘We werden verrast’

Veel steden werden begin 2021 verrast door de avondklokrellen. Hoe komt het dat deze rellen zo uit de hand liepen? Het onderzoeksbureau EMMA, de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het NIPV deden onderzoek naar de rellen in Eindhoven, Den Bosch, Helmond en Breda. Zij kwamen tot de conclusie dat we hier te maken hebben met een nieuw fenomeen.

De avondklokrellen waren de heftigste rellen in Nederland sinds de krakersrellen in 1980, aldus de Nederlandse Politiebond. Zeker in Eindhoven liep het behoorlijk uit de hand. Veel steden bleven na de rellen met vragen achter. Bijvoorbeeld: wat was de voedingsbodem voor deze rellen? Hebben we hier te maken met een nieuw fenomeen? Welke rol heeft social media gespeeld? En in hoeverre zijn de rellen in Eindhoven, Den Bosch, Helmond en Breda met elkaar te vergelijken? EMMA, RUG en NIPV deden onderzoek naar deze vragen, met als doel om de gemeentes meer handelingsperspectief te geven.

Hoe hebben jullie dit onderzoek aangepakt?
Hoofdonderzoeker Hans Moors: “We hebben eerst per stad gekeken wat er gebeurd was. We hebben gesprekken gevoerd en interviews gehouden met de betrokkenen, zoals wijkmanagers, jeugd- en jongerenwerkers, welzijns- en opbouwwerkers, politiemensen en relplegers zelf.

Daarna hebben we focusgroepen gehouden. Hierin hebben we in groepsverband met bewoners, jongeren en professionals teruggekeken. Vervolgens hebben we onze bevindingen uitgewerkt. Deze hebben we in reflectiegroepen voorgelegd aan de professionals van de verschillende gemeentes. In deze laatste bijeenkomsten hebben we de gemeentes ook met elkaar vergeleken.”

Lees verder via decrisismanager.nl

Meer leren van Hans Moors (hoofdonderzoeker van dit onderzoek naar avondklokrellen), prof. dr. Jon Schilder, prof. dr. Bob Hoogenboom,  prof. dr. Janine Janssen, dr. Remco Spithoven en prof. dr. Masja van Meeteren en  samen reflecteren als burgemeester op veiligheidsthema’s als cybercime, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 30 september naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ op locatie Kasteel Hernen.

Meer leren als medewerker ovv over de integrale aanpak van veelplegers, verwarde personen en stelselmatige daders? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2022’ die start op 3 november in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *