09:45
10 augustus 2022

Onderzoek AMC laat zien: sociaal werk maakt gezond

Onderzoek AMC laat zien: sociaal werk maakt gezond
Sociaal werk draagt bij aan de mentale gezondheid van kwetsbare burgers. Dit blijkt uit onderzoek dat de afdeling Sociale Geneeskunde van Amc/Universiteit van Amsterdam heeft uitgevoerd. Er is tot nog toe weinig bekend over hoe sociale interventies bijdragen aan gezondheid. Het onderzoek Sociaal Werk en Gezondheid brengt hier verandering in. Het legt twee sociale interventies onder de loep: Natuurlijk een netwerkcoach! en Kwartiermaken. Beide methoden hebben als doel de participatie van kwetsbare burgers te vergroten.

Bij Natuurlijk een netwerkcoach helpt een vrijwillige coach een cliënt met het ontwikkelen van strategieën om beter om te gaan met problemen. Ook ondersteunt de coach in het vormen en vergroten van het sociale netwerk. Deelnemers aan het onderzoek ervaren een positief effect op hun mentale gezondheid. Een kleine groep deelnemers heeft niet direct baat bij deze interventie. Het gaat om mensen met een klein familienetwerk. De interventie bereikt deze zeer kwetsbare groep en dat is bijzonder, maar er is meer onderzoek nodig om te achterhalen waar deze groep dan wel baat bij heeft.

Lees verder via Movisie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.