07:05
23 mei 2024

Onderwijsroute inburgering op veel plekken niet haalbaar

Onderwijsroute inburgering op veel plekken niet haalbaar

De Onderwijsroute binnen de nieuwe Wet inburgering dreigt te mislukken, stellen gemeenten in een brief aan de ministers Koolmees en Van Engelshoven. De ondertekenaars van de brief – de Arbeidsmarktregio Twente, VNG, G4, G40, P10 en Divosa – roepen de ministers op om met aanbieders tot een oplossing te komen.

Gemeenten zien de Onderwijsroute als een prachtige oplossing voor jonge én hoogopgeleide inburgeraars om te kunnen instromen in een vervolgopleiding, en zo snel en duurzaam op de juiste plek in onze maatschappij te belanden. We zien echter in diverse delen van het land dat aanbieders zich niet inschrijven op de aanbestedingen van de Onderwijsroute, omdat dit niet lukt binnen het budget dat het rijk hiervoor beschikbaar stelt.

Lees verder via sociaalweb.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *