05:37
27 oktober 2021

Onderwijsinspectie doet groot onderzoek naar gevolgen coronacrisis

Onderwijsinspectie doet groot onderzoek naar gevolgen coronacrisis

Omdat de Inspectie van het Onderwijs ziet dat de pandemie nog steeds grote gevolgen heeft voor het onderwijs – en met name voor de leerlingen en studenten – voert ze dit voorjaar een verdiepend onderzoek uit naar de gevolgen van de coronacrisis. Dit onderzoek vindt plaats in alle onderwijssectoren om te bepalen welke gevolgen zestien maanden corona voor het onderwijs heeft en hoe besturen en scholen daarmee omgaan. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Als toezichthouder wil de inspectie een goed beeld vormen van de gevolgen van deze moeilijke periode, en daarom niet alleen onderzoeken wat de gevolgen zijn in de huidige situatie, maar ook in de toekomstige jaren. Om die reden ligt de focus in het onderzoek op de effecten voor leerlingen/studenten en de borging daarvan door besturen en scholen: hoe is het zicht op de leerlingen/studenten, spelen scholen op dit moment adequaat in op de (leer-)behoeftes en hoe wordt daarop gestuurd? Ook vindt de inspectie het belangrijk om tijdens dit onderzoek kansen en goede interventies in beeld te brengen en deze voorbeelden te delen.

Lees verder via nationaleonderwijsgids.nl

Meer leren over trends in toezicht? Kom 17 mei naar het Nieuwspoort Seminar Toezicht in Transitie 2021 – Trends in Toezicht & Tips voor het nieuwe kabinet.

Leren over doelgericht ontwerpen en inrichten van uw kinderopvang, basisschool en IKC? Doe 31 maart online mee en leer van Yvette Vervoort, Buro8020, Ineke Oenema, lector Early Childhood aan NHL Stenden Hogeschool, Joost Hillen, architect, j2o Architectuur, Simone Sorber, pedagogisch interieur ontwerp, Martin van Rooijen, pedagoog en promovendus, Universiteit voor Humanistiek te Utrecht en Carlijn Kramer, Projectmanager / adviseur Huisvesting & Vastgoed at Twynstra Gudde

Meer leren van Thecla Goossens, Loes van Wessum en Bregje Spijkerman over leiderschap? Doe mee aan de HCB Seminarreeks ‘Leiderschap in Kinderopvang, Basisonderwijs en IKC’ die start op 21 april.

U kunt ook eerst het introductie seminar volgen op 6 april getiteld ‘Pedagogisch Leiderschap – Leiding geven aan een lerende organisatie’ met Dr. Loes van Wessum.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

4 × 4 =