10:25
05 februari 2023

Omwonenden liggen dwars bij huisvesting arbeidsmigranten

Omwonenden liggen dwars bij huisvesting arbeidsmigranten

Huisvestingsprojecten voor arbeidsmigranten worden vertraagd of geblokkeerd door gemeenten, vaak onder druk van omwonenden.

Gemeenten zetten graag arbeidsmigranten aan het werk in distributiecentra of kassen, maar maken nauwelijks ruimte voor de huisvesting van die groep. Uitzendbureaus en projectontwikkelaars die woonruimte willen bouwen voor arbeidsmigranten geven aan dat ze worden tegengewerkt door gemeenten. Vaak heeft dat te maken met verzet vanuit de lokale bevolking.

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Leren en reflecteren als burgemeester op veiligheidsthema’s als cybercime, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 9 februari 2023 naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ in Den Haag georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met oa prof. dr. Bob Hoogenboom, prof. dr. Jon Schilder en prof. dr. Janine Janssen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *