04:46
05 december 2023

Omgevingswet: Zonder wetgeving geen energietransitie

Omgevingswet: Zonder wetgeving geen energietransitie

De tal van ruimteclaims nopen gemeenten hun ambities voor de energietransitie een juridische status te geven. Zoeterwoude gaf de regionale energiestrategie een plek in een voorlopig omgevingsplan. Den Haag deed hetzelfde voor de duurzame warmtevoorziening in de Binckhorst. Vooral flexibiliteit telt.

De dertig energieregio’s presenteerden onlangs de 1.0-versies van hun Regionale Energiestrategie (RES). In totaal staat nu voor 2030 zo’n 55 terawattuur aan duurzame energie op papier, veel meer dan de in het Klimaatakkoord geëiste 35 terawattuur. In de RES staan de zoekgebieden genoemd. De komende jaren moeten de locaties in samenspraak met de omgeving worden uitgewerkt.

Daarnaast zijn de gemeenten druk met hun Transitievisie Warmte. Wijk voor wijk pellen ze af hoe ze huizen en gebouwen aardgasvrij gaan verwarmen. Het is cruciaal om in al deze plannen het juridisch instrumentarium vast te leggen. Zonnevelden en windturbines moeten hun plek krijgen in de drukbevochten ruimte, waar ze wedijveren met akkers, veestallen, woningbouw en bedrijvigheid. Daarnaast moeten gemeenten de extra verdeelstations inpassen, die de omslag naar elektriciteit uit zon en wind mogelijk moeten maken. In de eveneens drukke ondergrond geldt voor warmtenetten en bodemenergie een vergelijkbare ruimtelijke puzzel.

Lees verder via vng.nl

Meer leren over als overheidsjurist over de duurzaamheid en de Omgevingswet, actualiteiten Aanbestedingsrecht, Wob/Woo en 3 jaar werken met de AVG? Kom naar de HCB Seminarreeks ‘Juridische Update 2021’ die start op 12 november bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs en wordt georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Er zijn ook online tickets en u kunt zich ook als organisatie inschrijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *