12:43
04 december 2022

OM kan met nieuw coalitieakkoord meer slagen maken

OM kan met nieuw coalitieakkoord meer slagen maken

Veiligheid van de samenleving en de bestrijding van criminaliteit heeft een prominente plek in het coalitieakkoord en daar is het Openbaar Ministerie (OM) zeer verheugd over. “Het nieuwe kabinet ziet de urgentie van de problematiek en met de versterking van de justitiële keten is het OM in staat om de komende jaren nog meer slagen te maken”, aldus Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal.

In het nieuwe coalitieakkoord staat: De snelle verharding van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit tast in toenemende mate de rechtsstaat aan en vraagt de komende jaren om een stevige en gerichte aanpak. Voor het versterken van veiligheid wordt oplopend structureel 1 miljard euro gereserveerd voor verschillende doelen, onder andere het tegengaan van ondermijning en het versterken van de politieorganisatie, de preventie-aanpak, de inlichtingendiensten en de gehele justitiële keten.

Het OM is verheugd dat het kabinet hier op inzet. Samen met de ketenpartners en de regioburgemeesters heeft het OM zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor een lange en brede aanpak van de criminaliteit.

Lees verder via om.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.