05:54
18 augustus 2022

Nudging: een zetje in de goede richting! En waarom moet de overheid aan nudging doen?

Handhaving van wet- en regelgeving efficiënter door intensiveren preventieve handhaving. Zo zijn er ontwikkelingen gaande op het terrein van gedrag beïnvloedende technieken in relatie tot handhaving en de inzet van nudging daarbij. Nudging gaat over het geven van een duwtje (‘nudge’ in het Engels) in de ‘goede’ richting. Er is geen eenduidige definitie van nudging maar het komt erop neer dat de (deels) onbewuste besluitvorming van mensen wordt beïnvloed om zo tot gewenst gedrag te komen.

Lees verder via

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.