10:32
18 mei 2022

NMZH verzoekt om inzage beroepsprocedure Chemours De lozing van GenX stoffen door het bedrijf

De lozing van GenX stoffen door het bedrijf Chemours in Dordrecht heeft veel losgemaakt. Omwonenden maken zich ernstige zorgen om de uitstoot van FRD903 en E1 in water en lucht. Ook de provincie heeft aangegeven deze zorgen te delen en heeft hierop de eerder afgegeven omgevingsvergunning met een ambtshalve wijziging aangescherpt. Oasen en Chemours hebben hiertegen beroep ingesteld. Oasen omdat dit drinkwaterbedrijf de verantwoordelijkheid voor veilig en schoon drinkwater serieus neemt. De filtratie van dit bedrijf is niet in staat om de GenX stoffen te verwijderen. De concentraties in het oppervlakte water zullen dus 1 op 1 in het drinkwater terecht komen. Chemours heeft de aanscherping van de omgevingsvergunning aangevochten om het bedrijfsbelang veilig te stellen. Chemours heeft door op deze manier beroep in te stellen en het gehele besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan te vechten laten zien dat hun belang niet parallel loopt met de belangen van de omwonenden. Dit baart de NMZH grote zorgen juist omdat het bedrijf er alles aan zou moeten doen en alle energie moet richten op het reduceren van de uitstoot van GenX stoffen. Wij hebben contact opgenomen met Chemours met het verzoek om inzage in het beroepschrift en het aanvullend beroep wat is ingesteld. De woordvoerder van Chemours, de heer J. Bruning deelde mee dat er een afspraak is gemaakt tussen alle procespartijen die in beroep zijn gegaan om de ingediende beroepschriften niet openbaar te maken. Chemours kan niet anders dan zich aan deze afspraak houden en ons de gevraagde informatie niet te verstrekken.

Lees verder via Milieufederatie

Meer leren over gegevensdeling, WOB verzoeken? Bezoek de De Juridische Overheid 2018 – De belangrijkste wetswijzigingen in theorie en praktijk Praktische seminarreeks voor overheidsjuristen en juridisch adviseurs, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.