12:44
10 december 2022

Nieuwe handreiking gemeentelijke samenwerking kinderopvang

Nieuwe handreiking gemeentelijke samenwerking kinderopvang

Hoe bevordert u als betrokken ambtenaar de interne en externe gemeentelijke samenwerking rond toezicht en handhaving rondom kinderopvang? De nieuwe handreiking ‘Samenwerking vanuit kinderopvang in een breed gemeentelijk perspectief’ geeft handvatten.

Sinds 2017 werken GGD’en en gemeenten volgens het principe ‘Streng aan de poort’. Ondernemers krijgen hiermee te maken als zij een nieuw kindercentrum of gastouderbureau willen openen, bij een verhuizing of wijziging van een houder. Om de poortfunctie goed te kunnen uitvoeren, bestaat in de praktijk behoefte aan meer samenwerking met collega’s binnen en buiten de gemeente. U kunt het als ambtenaar niet alleen en dat hoeft ook niet. Het is daarbij wel cruciaal dat u beschikt over een goed netwerk. Deze handreiking geeft extra handvatten om dit netwerk op te bouwen en integrale samenwerking op alle terreinen binnen dit dossier te bevorderen.

Opbrengsten van integrale samenwerking
Als ambtenaar kinderopvang weet u dat integraal samenwerken de sleutel is tot een goede uitvoering van uw werkzaamheden. Toch betekent dat nogal wat. Zo is in- en externe samenwerking nodig om beleid en regelgeving met raakvlakken met kinderopvang op elkaar af te stemmen. En met interne samenwerking bevordert u dat informatiestromen en -processen op elkaar worden afgestemd. Een goede samenwerking leidt uiteindelijk tot een beter handhavingsbeleid, betere handhavingsresultaten én een betere dienstverlening. Allemaal in het voordeel van zowel de houder als uw gemeente.

Lees verder via vng.nl

Meer leren over Next Level toezicht in de praktijk? Kom naar de HCB Seminarreeks Toezicht in Transitie 2022 die begint op 9 juni en is georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Leren hoe je een wendbare organisatie wordt? Kom 9 juni naar de geheel nieuwe editie van het HCB Seminar ‘Checklist Kinderopvang’ deze keer over Wendbaarheid organiseren in de praktijk.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.