04:07
03 augustus 2021

‘Nieuwe fraudewet houdt te weinig rekening met privacy patiënt’

‘Nieuwe fraudewet houdt te weinig rekening met privacy patiënt’

Ook de Patiëntenfederatie Nederland heeft twijfels bij het wetsvoorstel voor de aanpak van zorgfraude dat momenteel voorligt. De koepelorganisatie vraagt zich af of de nieuwe wet de privacy van patiënten voldoende beschermt.

In april introduceerde het kabinet het programma Rechtmatige Zorg, een aanpak om fraude in de zorg tegen te gaan. Onderdeel is de introductie van de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg, die de aanpak van zorgfraude moet verbeteren door gegevensuitwisseling mogelijk te maken. De wet biedt onder meer de juridische basis voor het nog op te richten Waarschuwingsregister Zorg, dat zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten meer mogelijkheden moet bieden om gegevens over fraudeurs met elkaar uit te wisselen. Ook voorziet de wet in een uitbreiding van bevoegdheden voor partijen die zijn aangesloten op het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ), een samenwerkingsverband van onder meer zorgverzekeraars, toezichthouders en opsporingsdiensten.

Lees verder via skipr.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × 3 =