07:35
02 april 2023

Nieuwe afspraken over aantoonbaarheidseisen taaleis 3F

Nieuwe afspraken over aantoonbaarheidseisen taaleis 3F

Per 1 januari 2025 wordt de taaleis IKK van kracht. Dat betekent dat alle pedagogisch medewerkers in de kinderopvang moeten aantonen dat zij de mondelinge vaardigheden (spreken, gesprekken voeren en luisteren) op niveau 3F beheersen. Echter, de aantoonbaarheidseisen en de manier van toetsen leiden nog tot veel onduidelijkheid.

Daarom zijn er – in een gezamenlijk overleg van brancheorganisaties, cao-partijen, SZW, OCW, MBO Raad en FNV – nu eenduidige afspraken gemaakt. Vanaf 1 januari 2025 geldt één hoofdregel voor de taaleis IKK, VE én de diploma’s voor (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker. De hoofdregel wordt dat pedagogisch medewerkers:

  • gemiddeld een 5,5 of hoger hebben behaald voor de vaardigheden spreken, gesprekken voeren en luisteren
  • minimaal een 5,0 hebben behaald voor elke afzonderlijke deelvaardigheid.

Dat de aantoonbaarheidseisen vanaf 1 januari 2025 uitgaan van een gemiddelde voldoende voor de drie deelvaardigheden is de meest gunstige uitwerking van de taaleis 3F, die eenvoudig, begrijpelijk en werkbaar is. Maar er gaan ook diploma’s afvallen die nu nog wel als bewijs gelden (havo, vhbo, mogelijk vwo, ‘oudere’ mbo 4).

Lees verder via bbmp.nl

Op zoek naar inspiratie voor je team op de basisschool, kinderopvang of IKC? En hoe je daarbij klantenergie, medewerker-energie en kind-energie benut? Kom 15 maart naar Utrecht voor de Nationale Directeurendag Kinderopvang & Basisonderwijs 2022 – Energieke Klantgerichte Organisaties georganiseerd door het Haags Congres Bureau en ondersteund door BMK.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *