09:23
25 maart 2023

Nieuwe Aanwijzing hoge transacties

Nieuwe Aanwijzing hoge transacties

Op 4 september 2020 treedt de nieuwe Aanwijzing hoge transacties in werking. In deze Aanwijzing wordt beschreven hoe het Openbaar Ministerie (OM) omgaat met hoge transacties en wat de kaders ervoor zijn. Nieuw is de instelling van een onafhankelijke commissie die dit soort transacties toetst alvorens ze worden aangeboden aan de verdachte.

Het OM kan in bijzondere gevallen de verdachte van een misdrijf een hoge transactie aanbieden: een afspraak waarin is bepaald dat het OM afziet van vervolging bij een rechtbank indien de verdachte aan de gestelde voorwaarden voldoet. Het kan hierbij onder andere gaan om betaling van een geldboete, vergoeding van de schade die is ontstaan door het strafbare feit, ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en afstand doen van inbeslaggenomen goederen of geldbedragen.

Belangrijk is dat de hoge transactie als afdoening recht doet aan de belangen van slachtoffers en de samenleving als geheel. Bijvoorbeeld door voorwaarden op te nemen die er zoveel mogelijk voor moeten zorgen dat de verdachte niet nogmaals de fout in gaat. Wanneer de verdachte een transactieaanbod weigert, wordt de zaak alsnog door het OM aan de rechter voorgelegd.

Lees verder via om.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *