09:38
06 februari 2023

Nieuw kennisplatform over multiproblematiek

Nieuw kennisplatform over multiproblematiek

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben vragen op verschillende leefgebieden. Professionals die hen bijstaan, moeten daarbij domeinoverstijgend samenwerken. Dat is vaak een hele uitdaging. Om die reden stellen het Nederlands Jeugdinstituut, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Movisie en het Trimbos-instituut hun ervaringen, kennis en werkwijzen op één plek beschikbaar: Het Platform Multiproblematiek.

De vragen waar mensen met multiproblematiek mee worstelen, bewegen zich dwars door alle domeinen (sociaal leven, veiligheid, zorg, onderwijs) heen. Dat betekent dat professionals een goed beeld moeten hebben van mogelijke oplossingen. Een interventiespecialist kijkt bijvoorbeeld weer anders naar bepaalde problematiek dan een wijkagent. Meer weten over de verschillende ervaringen van professionals kan van toegevoegde waarde zijn bij de integrale aanpak van meervoudige en complexe problemen.

Lees verder via nji.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *