07:04
28 juni 2022

Niet slachtoffer, maar dader huis uit bij geweld

Rotterdam start dit najaar een proef om te voorkomen dat een slachtoffer dat is weggevlucht voor huiselijk geweld, óók nog eens dakloos raakt. Terwijl de pleger van het geweld op het oude adres blijft wonen.

Het gebeurt regelmatig dat een vrouw wegvlucht voor geweld en op de stoep van de vrouwenopvang staat. Vaak met haar kinderen. Terwijl zij van huis en haard is verdreven, blijft de dader op het oude adres wonen. Tegen de zin van wethouder Hugo de Jonge (zorg, CDA). ,,Wie slaat, die gaat,” stelt hij.

Hier zitten echter haken en ogen aan. Als de politie direct afgaat op een melding van huiselijk geweld, kan de procedure voor een huisverbod in gang worden gezet. Maar als het slachtoffer is weggevlucht, kan dit niet.

De Rotterdamse proef ‘Veilig terug naar huis’ moet hier verandering in brengen. Ook dan moeten de plegers van geweld een huisverbod krijgen, zodat het slachtoffer van de opvang weer naar huis kan. En dat geweldplegers er geen belang bij hebben hun slachtoffer zó bang te maken, dat die vlucht.

De Jonge: ,,Natuurlijk moet zorgvuldig worden afgewogen of dat in het kader van de veiligheid kan. Misschien moet ze wel het aware-alarm krijgen, waarmee met één druk op de knop politie komt. Maar als het kan, moet ze terug naar huis.”

Huisverbod

Het huisverbod duurt eerst tien dagen en bij een verlenging nog eens achttien dagen. Er mag tijdens deze periode helemaal geen contact zijn, ook niet per telefoon of e-mail. De tijd wordt gebruikt om dader en slachtoffer hulp te geven. Daarna volgt een nieuwe start of juist een scheiding.

Rotterdam was de eerste gemeente in Nederland waar een huisverbod werd opgelegd. Verleden jaar gebeurde dit in Rotterdam 270 keer, in de hele Rotterdamse regio 448 keer. Dit is een afname van zo’n 20 procent. ,,Maar dat wil niet zeggen dat we het probleem van huiselijk geweld eronder hebben,” zegt De Jonge. ,,De kans op recidive is groot.”

Rotterdam wil nog vaker een verbod kunnen opleggen, maar een oproep aan de minister verleden jaar heeft nog geen effect gehad. De gemeentes willen dat de wet wordt aangepast, zodat bijvoorbeeld een ex-partner een verbod kan krijgen als hij niet in samenwoont met het slachtoffer.

Bron: AD

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.