10:10
25 maart 2023

Niet cultuur maar vooral leefomgeving verklaring jeugdcriminaliteit

Het feit dat jongeren met een migrantenachtergrond vaker een geweldsdelict plegen, komt vooral door de omstandigheden waarin ze opgroeien. Ze wonen vaker in achterstandswijken waar problemen samenkomen. De oververtegenwoordiging in jeugdcriminaliteit geldt daarbij voor álle migrantenjongeren, ongeacht of ze een Duitse, Poolse of Marokkaanse achtergrond hebben.

Dit komt naar voren uit het rapport Jeugdcriminaliteit onder migranten van Kennisplatform Integratie & Samenleving. De oververtegenwoordiging van migrantenjongeren blijkt geen typisch Nederlands probleem is, dit komt in alle Europese landen voor zo concludeert de studie waaraan dertig landen meededen. Met dezelfde ‘papier- en penvragenlijsten’ zijn 64.000 scholieren uit de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs uit 30 landen vragen gesteld over criminaliteit en slachtofferschap. Uit dit onderzoek blijkt dat eerste en tweede generatie jongeren vaker een delict pelen dan autochtone jongeren. De onderzoekers, onder wie Majone Steketee van het Verwey-Jonker Instituut, gingen vervolgens op zoek naar verklaringen waarom deze jongeren hoger scoren op zelf gerapporteerd delinquent gedrag.

Lees verder via Kis – Jeugdcriminaliteit onder migranten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *