11:30
07 augustus 2022

‘Neem ruimte voor experimenteren bij inspectie’

‘Neem ruimte voor experimenteren bij inspectie’

De inspecteurs van Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd (TSD/STJ) moeten ruimte nemen om te experimenteren als de oplossing voor een maatschappelijk probleem niet voor de hand ligt. Dat stelt Suzanne Rutz in het proefschrift waarop zij op 23 juni promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De inspecties houden steeds meer thematisch toezicht op maatschappelijke problemen waarbij verschillende organisaties betrokken zijn. Het gaat bijvoorbeeld om kindermishandeling, jeugdcriminaliteit en opgroeien in armoede.

In eerste instantie spreken de inspecteurs van TSD/STJ met allerlei partijen die kunnen bijdragen aan de aanpak van het probleem, constateert Rutz, zelf inspecteur. Maar zodra ze willen komen tot een oordeel, vernauwen ze hun blik. Ze beperken zich tot dat deel van het maatschappelijk probleem waarvoor ze normen kunnen stellen. Verder richten ze zich steeds meer op de partij die verbeteringen moet coördineren, de gemeente. Daarbij verliezen ze het perspectief van andere partijen, bijvoorbeeld jongeren, uit het oog. Het gevolg is dat de diversiteit van de voorgestelde verbeteracties afneemt.

Inspecteurs moeten hun positie benutten om partijen bij elkaar te brengen en samen te experimenteren met mogelijke verbeteracties, adviseert Rutz.

Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam; Inspectie Jeugdzorg

Meer informatie

Bron: HetNJI

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.