02:52
19 augustus 2022

Nederlandse Politie: Technologie noodzakelijk voor aanpassing aan snel veranderende samenleving

Het is belangrijk te experimenteren met nieuwe technologieën, juist op het ingewikkelde terrein van veiligheid en justitie. Alleen zo komen opbrengsten en risico’s helder in beeld. Dit vraagt veel lerend vermogen en transparantie van de Nederlandse Politie. Korpschef Erik Akerboom over de zoektocht naar balans tussen controle en vertrouwen.  De maatschappelijke discussie over zelflerende algoritmes heeft zeer terecht vooral betrekking op de mogelijke risico’s van software ‘die we niet meer kunnen controleren’ en tot ongewenste uitkomsten leidt. Denk aan software die er toe kan leiden dat bepaalde gebieden, gemeenschappen of zelfs individuen in de opsporing en handhaving te veel of verkeerde ‘aandacht’ van de politie krijgen, doordat ze worden aangemerkt als risicovol. Of er is juist te weinig aandacht, waar het gaat om gewenste bescherming. Daarbij zijn mensen ook bezorgd dat hun vrijheid ernstig ingeperkt raakt doordat data uit het verleden tot in lengte van dagen bepalen hoe ze vandaag worden gezien.

Lees verder via Rathenau

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.