04:24
28 september 2022

Nederlander tevredener over politie in de buurt

Het functioneren van de politie in de buurt ervaren steeds meer burgers als positief. Ook de waardering voor de beschikbaarheid en zichtbaarheid van de politie is de afgelopen jaren toegenomen. De tevredenheid over de politie is in stedelijke gebieden groter dan in minder stedelijke gebieden. Dat meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor 2016.
Iets meer mensen zijn positief over het functioneren van de politie in de woonbuurt. In 2012 was 25 procent hierover tevreden, in 2016 is dit 27 procent. Verder was 7 procent in 2016 ontevreden, 18 procent was niet tevreden en niet ontevreden. Vijf procent heeft geen antwoord gegeven. Het grootste deel (43 procent) geeft, evenals in voorgaande jaren, aan dit niet te kunnen beoordelen.

Tevredener op meeste terreinen

Nederlanders zijn over het functioneren van de politie positiever gaan denken tussen 2012 en 2016. Zij vinden vaker dat de politie de burgers in hun buurt beschermt, dat de politie haar best doet en dat de politie reageert op problemen die in de buurt spelen. Meer inwoners hebben het gevoel dat zij serieus worden genomen. Over het contact dat de politie heeft met buurtbewoners en over de efficiëntie van de politieaanpak zijn inwoners minder te spreken. Toch is ook de tevredenheid hierover toegenomen tussen 2012 en 2016. Alleen het percentage dat vindt dat de politie te weinig bekeuringen uitdeelt in de buurt, is niet veranderd.

Lees verder via CBS

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.