05:09
06 december 2023

Nationale Drug Monitor 2016

Nationale Drug Monitor 2016

Het gebruik van ecstasy onder volwassenen stijgt, maar heeft in het uitgaansleven concurrentie gekregen van 4-fluoramfetamine (4-FA). Dat blijkt uit het Jaarbericht 2016 van de Nationale Drug Monitor (NDM) van het Trimbos-instituut en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC).

Verder blijkt uit de monitor dat het aantal meldingen van ontmantelde productieplaatsen, opslagplaatsen en afvaldumpingen toeneemt. De online drugshandel stijgt ook, maar blijft beperkt vergeleken met de traditionele handel.

Cannabis

In 2015 hadden naar schatting 890 duizend Nederlanders van 18 jaar of ouder in het afgelopen jaar cannabis gebruikt (6,7% van deze leeftijdsgroep). Het actueel gebruik (in de afgelopen maand) ligt op 4,2% en is vergeleken met 2014 iets hoger, vooral onder 20-24-jarigen. Meer dan een kwart (28,8%) van de actuele gebruikers blowt (bijna) dagelijks.

Ondermijnende criminaliteit

In 2015 zijn 341 opsporingsonderzoeken uitgevoerd naar georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Illegale drugs vormden hierbij het voornaamste aandachtsgebied. In 37% van de gevallen betrof het cocaïne of heroïne, bij 34% ging het om grootschalige hennepteelt en bij 30% was synthetische drugs in het spel. Deze criminaliteit is vaak ondermijnend: doordat sprake is van verwevenheid van de onder- en bovenwereld vormt ze een bedreiging voor de integriteit van onze samenleving.

Barrièremodel hennep

Het barrièremodel hennep van het CCV visualiseert de processen rondom hennepteelt in 7 stappen. Bij deze 7 stappen zijn de personen en partijen weergegeven die bewust of onbewust hennepteelt mogelijk maken of er van profiteren. Om tot een goede aanpak te komen, zijn per stap de signalen, de partners in de aanpak en de barrières weergegeven.

Bron:  Nationale Drug Monitor 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *