11:25
07 augustus 2022

Nationaal Veiligheidsprofiel 2016

Nationaal Veiligheidsprofiel 2016

De Strategie Nationale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsprofiel Het Nationaal Veiligheidsprofiel (NVP) geeft een overzicht van de risico’s van verschillende rampen, crises en dreigingen met een mogelijk ontwrichtend effect op onze samenleving. Het NVP maakt deel uit van de Strategie Nationale Veiligheid waarmee de overheid onderzoekt welke rampen, crises of dreigingen onze nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen en wat daar aan gedaan kan worden. Ook beschrijft het NVP welke capaciteiten er zijn om de risico’s te beheersen en worden de samenhang en onderlinge effecten tussen verschillende risico’s in beeld gebracht. Hiermee vormt het NVP een basis voor de vervolgstap: de capaciteitenanalyse. In de capaciteitenanalyse wordt onderzocht welke capaciteiten mogelijk versterkt of ontwikkeld moeten worden en wat voor maatregelen daarvoor nodig zijn. Dat valt buiten de scope van het NVP. Er is sprake van een mogelijk ontwrichtend effect op de samenleving als één of meer van de vijf nationale veiligheidsbelangen ernstig worden aangetast: Om de ernst (impact) van een potentiële ramp of crisis te bepalen zijn deze nationale veiligheidsbelangen uitgewerkt in een aantal criteria. Zo wordt bijvoorbeeld bij ‘fysieke veiligheid’ gekeken naar het aantal doden, ernstig gewonden, chronisch zieken en het gebrek aan primaire levensbehoeften zoals voedsel, drinkwater en energie. Van elk type ramp of dreiging is bepaald hoe waarschijnlijk het is dat deze zich voordoet. Doordat de risico’s van uiteenlopende soorten rampen, crises en dreigingen op dezelfde wijze worden beoordeeld, zijn de risico’s onderling vergelijkbaar. Het NVP plaatst de risico’s dus in een vergelijkend perspectief. Met het inzicht in en het overzicht van de risico’s uit het NVP kan de overheid de Nederlandse samenleving beter toerusten op (de dreiging van) potentiële rampen en crises en daarbij de juiste prioriteiten kiezen. De belangrijkste doelgroep van het NVP zijn daarom de departementen, verenigd in de Stuurgroep Nationale Veiligheid, en het kabinet. De beschreven rampen en dreigingen hebben echter ook gevolgen op regionaal en lokaal niveau en kunnen verschillende organisaties en sectoren raken. De analyses van het NVP en de regionale risicoprofielen die door de veiligheidsregio’s worden opgesteld, bestrijken min of meer een continuüm van nationale naar lokale schaal.

Lees verder via NCTV 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.