06:44
25 september 2022

Nationaal debat over IKC’s en de rol van gemeenten

Nationaal debat over IKC’s en de rol van gemeenten

Nu de Rijksoverheid nog geen concrete stappen zet om kindcentra te realiseren, is het de grote vraag of gemeenten die handschoen zelf gaan oppakken. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan betrokkenen daarom met elkaar in debat over de stappen die gemeenten kunnen zetten.

Al jaren wordt er gesproken over integrale voorzieningen voor kinderen. In 2015 formuleerde een kopgroep van bestuurders uit het primair onderwijs, de kopgroep kinderopvang, de kopgroep wethouders voor kindcentra en Het Kinderopvangfonds een gezamenlijke visie op de toekomst van kindvoorzieningen voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. In deze visie wordt gepleit voor kindcentra waarin volgens één pedagogische en educatieve visie aan de doorgaande ontwikkellijn van kinderen gewerkt kan worden door één team van medewerkers uit kinderopvang, peuterspeelzalen, jeugdhulp en primair onderwijs.

Lees verder via kinderopvangtotaal.nl

Meer leren over het stapsgewijs en in de juiste volgorde met elkaar komen tot een IKC? Kom naar het HCB Seminar en de masterclasses ‘Een Kindcentrum, waarom, hoe en wat? die starten op 9 maart.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.