10:16
20 juni 2021

Nationaal Actieplan om mensenrechten in Nederland optimaal te houden

Nationaal Actieplan om mensenrechten in Nederland optimaal te houden

Mensenrechten zijn en blijven uitgangspunt bij wetgeving, beleid en praktijk bij het Rijk. Mensenrechten zijn van wezenlijk belang als onderdeel van de democratische rechtsstaat. De mensenrechtensituatie in Nederland is goed maar verdient altijd aandacht en onderhoud. Dit concludeert het kabinet naar aanleiding van de zesde jaarrapportage van het College voor de Rechten van de Mens. Gelet op het belang van mensenrechten gaat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de slag met een Nationaal Actieplan Mensenrechten.

Het College voor de Rechten van de Mens beoordeelt het beschermingsniveau van mensenrechten in Nederland als hoog en ziet positieve ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van verdragen, regelgeving, onderzoek en de uitvoering daarvan. Het College ziet in Nederland twee aandachtspunten. Het College ziet als eerste trend een overheid die steeds meer doet aan veiligheid, maar vraagt aandacht de vrijheidsrechten daarmee niet onnodig te beperken. Ook ziet het College een terugtrekkende overheid in het sociaaleconomische domein en vraagt het aandacht voor niet-zelfredzame mensen.

Lees verder via rijksoverheid.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vier × vier =