06:14
29 januari 2023

Nadere kennismaking met Utrechtse aanpak ‘Grenzen stellen, Perspectief Bieden’

Nadere kennismaking met Utrechtse aanpak ‘Grenzen stellen, Perspectief Bieden’

Op de online bijenkomst ‘Jonge aanwas uit de criminaliteit houden’ beet Petra Nijmeijer, directeur Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Utrecht het spits af. Zij verving op het allerlaatste moment haar burgemeester Sharon Dijksma. Gepassioneerd vertelde zij onder meer dat ondermijning meer een sociaal-maatschappelijk vraagstuk is dan een veiligheidsvraagstuk. Het Utrechtse programma ‘Grenzen Stellen en Perspectief Bieden’ richt zich daarom op het doorbreken van criminele carrières én financiële geldstromen. “Daarmee is de persoonsgerichte component (naast de gebiedsgerichte) een belangrijk onderdeel van de aanpak”, aldus Nijmeijer. Na de bijeenkomst kreeg Nijmeijer enkele vragen via de chat, die vanwege de tijd niet tijdens de bijeenkomst beantwoord konden worden. Daar neemt zij nu graag de tijd voor.

Lees verder via hetccv.nl

Meer leren van Godfried van Gestel, Frank van Summeren en Robert van Brakel over een integrale persoonsgerichte aanpak? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2022’ die start op 3 november in Den Haag. Georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Leren en reflecteren als burgemeester, wethouder, hoofd van politie, officier van justitie of hoofd OOV op veiligheidsthema’s als mensenhandel, cybercime, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 9 februari 2023 naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ in Den Haag georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met oa prof. dr. Bob Hoogenboom, prof. dr. Jon Schilder en prof. dr. Janine Janssen.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *