06:02
21 mei 2024

Naar handhaafbare noodbevelen en noodverordeningen : een analyse van het gemeentelijke noodrecht

Vrijwel elke week is er ergens in Nederland een noodmaatregel van kracht: een tijdelijke maatregel van de burgemeester om een noodsituatie te voorkomen of te bestrijden. Jaarlijks zijn honderden politieagenten betrokken bij de handhaving van zogeheten noodbevelen (concrete instructies voor burgers) en noodverordeningen (algemene verboden en geboden). De noodmaatregelen lopen uiteen van eenvoudige gebiedsverboden tot evacuatiebevelen. Voorliggend onderzoek laat zien dat de genomen noodmaatregelen regelmatig in strijd zijn met de wet. Burgemeesters hebben moeite met het opstellen van juridisch houdbare noodvoorschriften en kennen bijvoorbeeld nieuwe bevoegdheden aan de politie toe. De noodvoorschriften worden verder soms zodanig geformuleerd dat het voor de politie moeilijk is ze te handhaven. De studie beschrijft best practices voor verschillende soorten noodsituaties: juridisch houdbare en door politie handhaafbare maatregelen die bijdragen aan het voorkomen of beëindigen van een ramp of ernstige wanordelijkheden.

De volgende noodsituaties zijn geanalyseerd:
• onvergunde en/of onbeheersbare evenementen
• risicovoetbalwedstrijden
• bezoek van hoogwaardigheidsbekleders
• demonstraties
• maatschappelijke onrust
• wanordelijkheden in relatie tot outlaw motorcycle gangs
• brand
• bomruimingen
• instortings- en explosiegevaar van gebouwen
• hoogwater
• extreme weersomstandigheden
• uitbraak van besmettelijke (dier)ziekten
• diversen als maatregelen tegen pyromanie, bij de ontruiming van woonwagenkampen en bij forensisch opsporingsonderzoek

Lees verder via Politieacademie

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *