03:31
21 maart 2023

Naar een menselijke maat met realistische mensbeelden

Naar een menselijke maat met realistische mensbeelden

Beleidsmakers gebruiken mensbeelden: veronderstellingen van wat mensen willen, kunnen en hoe ze zich gedragen. Maar vaak zijn die veronderstellingen te simpel, optimistisch of juist somber, waardoor beleid onvoldoende aansluit bij de realiteit. Mensbeelden raken zo ook uitvoering, toezicht en handhaving. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) geeft handvatten om tot realistischer mensbeelden te komen.

Je kent ze misschien wel: gehoorzame mensen die autoriteitsgevoelig zijn. Of juist egoïsten die uit zijn op eigenbelang. En echt brave types die hooguit een goed argument nodig hebben om toch ‘het juiste’ gedrag te vertonen. Voor deze drie stereotype voorbeelden van mensbeelden is niet veel fantasie nodig. Dat terwijl de mens in werkelijkheid zo prachtig divers is, stelt het SCP in het essay Mensbeelden bij beleid. Het wetenschappelijk bureau ziet niet graag dat mensen gereduceerd worden tot simpele en schadelijke stereotypen.

Maar dat is wel wat gebeurt. Volgens de onderzoekers is het probleem niet zozeer dat mensbeelden onjuist zijn, maar dat ze sommige leden van de doelgroep tekortdoen of juist onterecht bevoordelen. In ernstige gevallen kan dit leiden tot systematische uitsluiting of etnisch profileren.

Lees verder via toezine.nl

Meer leren over toezicht bij veranderende waarden en crises? Kom 22 maart naar het HCB Seminar Toezicht in Transitie 2023 – De rol van de toezichthouder bij veranderende verhoudingen tussen markt en overheid met o.a. Martijn SnoepAngeline van Dijkprof. dr. Judith van Erp, prof dr. Karin van Wingerde, Paul van Dijk en dr. Meike Bokhorst. Korting voor oud deelnemers HCB en voor leden Vide.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *