08:55
17 juni 2024

Na Van Aartsen: slim data delen voor een betere leefomgeving

Na Van Aartsen: slim data delen voor een betere leefomgeving

Betere vergunningverlening, toezicht en handhaving voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving. Dat is het doel van het Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel (IBP VTH), opgericht na het rapport van de commissie-Van Aartsen uit 2021. Inmiddels zijn er flinke stappen gezet. Waaronder die voor een betere IT-structuur en data-deling. In dit artikel lees je over de vooruitgang die het IBP VTH nu boekt op dat vlak én de uitdagingen waar het nog voor staat.

Even snel wat geld overmaken, de weersverwachting checken, naar je vakantieadres navigeren of online shoppen. We zijn er zo aan gewend dat we ons vaak niet realiseren welke enorme datastromen en systemen erachter schuilgaan. Onder deze ‘informatievoorziening’ vallen alle IT-systemen en de verzameling, verwerking, opslag en verspreiding van data.

“Een goede informatievoorziening is noodzakelijk voor de uitvoering van alle VTH-taken.”

Net zo’n informatievoorziening zou achter de partijen van het VTH-stelsel moeten verschuilen. Dat zijn de partijen die vergunningen verlenen, toezicht houden en handhaven (VTH) op alle zaken rondom onze leefomgeving. Onder andere omgevingsdiensten, gemeenten, provincies, waterschappen, de Inspectie Leefomgeving en Transport en het Rijk zelf. Zij hebben nu geen gedeeld digitaal systeem en ook geen standaard voor het delen van informatie over bijvoorbeeld vergunningen, handhavingsmaatregelen, inspecties en handhavingsbeschikkingen.

Lees verder via toezine.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *