05:37
29 maart 2023

Moord en doodslag en de relatie met huiselijk geweld

Moord en doodslag en de relatie met huiselijk geweld

Eén op de drie moord en doodslagen betreft dodelijk huiselijk geweld.1 Een interessante vraag – zeker ook voor de opsporing – is in hoeverre huiselijk geweld in algemene zin gerelateerd is aan levensdelicten. Met andere woorden: in hoeverre maken verdachten van moord en doodslag zich schuldig aan huiselijk geweld? Enkele praktijkvoorbeelden laten zien dat sommige plegers van levensdelicten vroeg of laat bekend zijn bij de politie wegens huiselijk geweld. Zo komt zowel de verdachte van de moord op Christel Ambrosius als de verdachte van de moord op Andrea Luten uiteindelijk in beeld na een huiselijk geweld incident. En een man uit Baexem die in februari 2010 zijn kinderen de keel doorsneed, blijkt eerder veroordeeld voor poging tot doodslag in de relationele sfeer. Dergelijke voorbeelden roepen de vraag op hoe vaak het voorkomt dat de dader van een moord of doodslag ook een huiselijk geweld pleger is. Als huiselijk geweld een profielkenmerk van plegers van levensdelicten zou zijn, kan dat de politie handvatten bieden in het opsporen van onbekende daders van moord en doodslag. Om hier zicht op te krijgen, voerde Bureau Beke in opdracht van de Landelijk Programmaleider Huiselijk Geweld en de Politietaak een korte verkenning uit. In deze rapportage doen we verslag van de bevindingen uit deze verkenning .

Lees verder via BureauBeke – Moord en doodslag en de relatie met huiselijk geweld

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *