10:31
13 augustus 2022

Monitor AOJ ondersteunt verbinding onderwijs-jeugd

Monitor AOJ ondersteunt verbinding onderwijs-jeugd

Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet en de Wet passend onderwijs hebben regio’s gezocht naar aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg. Die aansluiting komt niet vanzelf tot stand. Inzicht in de cijfers en het effect van beleid is essentieel voor een goed aansluiting. De Monitor Aansluiting AOJ biedt regio’s inzicht in hoe het gaat met hun jongeren en hoe de samenwerking tussen organisaties verloopt. Zo zien ze waar verbeteringen mogelijk zijn.

De site van de Monitor AOJ toont gegevens over leerlingaantallen, de verschillende vormen van jeugdzorggebruik en het jeugdzorggebruik per onderwijssoort. De cijfers helpen gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs bij het voeren van preventief jeugdbeleid en de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp in de praktijk.

Lees verder via nji.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.