01:19
30 mei 2024

Missen we iets? Een gebiedsanalyse in Rotterdam naar de omvang en aanpak van de jeugdcriminaliteit en eventuele ‘witte vlekken’ in dat beeld

Missen we iets?  Een gebiedsanalyse in Rotterdam naar de omvang en aanpak van de jeugdcriminaliteit en eventuele ‘witte vlekken’ in dat beeld

In Rotterdam wordt al diverse jaren vanuit een integrale aanpak samengewerkt om de jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit – jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar – aan te pakken. Die aanpak lijkt succesvol want er is de laatste jaren sprake van een daling van de jeugd- en jongerencriminaliteit. Toch zijn Rotterdamse professionals kritisch als het gaat om deze daling, omdat zij van mening zijn dat een deel
van de problematiek niet in kaart wordt gebracht c.q. niet gezien wordt. We missen dus iets, is de veronderstelling. In opdracht van de Directie Veiligheid Gemeente Rotterdam hebben we een onderzoek mogen uitvoeren naar de omvang, aard en aanpak van de jeugdcriminaliteit
en de eventuele ‘witte vlekken’ in dat beeld. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, hebben we binnen Rotterdam van twee gebieden (Delfshaven en IJsselmonde) een gebiedsanalyse c.q. casestudie gemaakt. Dit is gedaan om met betrekking tot problematiek en aanpak concreet
in gesprek te kunnen gaan met professionals en bewoners uit deze gebieden. In februari 2016 zijn de bevindingen uit de casestudies – in een lessensessie – besproken met professionals uit de stad Rotterdam om na te gaan of men de bevindingen herkent dan wel of men ook andere aandachtspunten heeft. Als onderdeel van de casestudies hebben we in het onderzoek een analyse gemaakt van een groot aantal bronnen. Enerzijds gaat het om systeeminformatie van bijvoorbeeld de gemeente en de politie en anderzijds om straatinformatie. Bij dit laatste gaat het om 81 interviews met bewoners en ondernemers. Daarnaast werden er 47 professionals – zoals wijkagenten, jongerenwerkers en vertegenwoordigers
van basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs – geïnterviewd.

Lees verder via Bureau Beke – Missen we iets?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *