05:59
02 april 2023

Minister Franc Weerwind wil enkelband of taakstraf als alternatief voor cel jongere

Minister Franc Weerwind wil enkelband of taakstraf als alternatief voor cel jongere

Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind wil dat minder jongeren in de cel terechtkomen, als zij delicten hebben gepleegd waarop een korte celstraf staat. Hij voelt meer voor andere maatregelen, zoals het gebruik van elektronische detentie in de vorm van de enkelband met huisarrest of een taakstraf, dan een kort verblijf achter de tralies, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Ook zet Weerwind in op vroege opsporing van mogelijk crimineel gedrag. “Er wordt door professionals bij gemeenten en in de (jeugd)strafrechtketen blijvend hard gewerkt aan het voorkomen dat jongeren in aanraking komen met justitie, het doorbreken van (beginnende) criminele carrières, het beperken van recidive en het tegengaan van maatschappelijke schade. Ik vind het belangrijk om in te zetten op goede vroegsignalering van risicogedrag en beginnend crimineel gedrag in de wijk en op school om zo mogelijk te voorkomen dat jongeren verder afglijden,” zegt Weerwind.

Lees verder via nationaleonderwijsgids.nl

Meer leren? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2025’ die start op 25 mei 2023 in Den Haag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *