09:45
20 september 2021

Miljoenen voor nieuwe regiodeals

Miljoenen voor nieuwe regiodeals

Het rijk heeft 180 miljoen euro beschikbaar gesteld voor nieuwe Regio Deals. In de Regio Deals werken rijk en een regio samen aan gebiedsgerichte opgaven om de kwaliteit van leven, werken, wonen, ondernemen, veiligheid, leren en recreëren te vergroten.

Meervoudige problematiek
Regio’s die zich voor economische, sociale en ecologische opgaven gesteld zien, kunnen vanaf nu tot 1 december een voorstel indienen. Het kan gaan om bevolkingsdaling waardoor beschikbaarheid en kwaliteit van voorzieningen onder druk komen te staan. ‘Andere regio’s hebben te maken met een meervoudige problematiek van hoge werkloosheid, toenemende onveiligheid en afnemende sociale cohesie. Weer andere regio’s hebben positieve economische groeicijfers, maar worden geconfronteerd met uitdagingen om hun economie circulair te maken en om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering, waardoor de leefbaarheid van het gebied afneemt of verdere ontwikkeling geremd wordt’, schrijven de ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 × 1 =