08:53
25 februari 2024

Miljardenschade door criminaliteit tegen burgers, vooral online veel gedupeerden

Miljardenschade door criminaliteit tegen burgers, vooral online veel gedupeerden

Nederlanders hebben vorig jaar naar eigen zeggen 2,5 miljard euro schade geleden door criminaliteit. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar ruim 173.000 mensen aan hebben meegedaan. Een derde van het schadebedrag, bijna 830 miljoen euro, kregen mensen terug van de verzekering.

In totaal waren er vorig jaar een miljoen vernielingen en 3,2 miljoen vermogensdelicten. Fraude bij online aankopen kwam 1,3 miljoen keer voor en dat is het vaakst van alle delicten. De schade viel in deze gevallen echter financieel gezien mee: de helft ervan lag onder de 50 euro.

Lees verder via nos.nl

Meer leren over de integrale aanpak van verwarde personen, veelplegers en stelselmatige daders? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2022’ die start op 3 november in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Leren en reflecteren als burgemeester, wethouder, hoofd van politie, officier van justitie of hoofd OOV op veiligheidsthema’s als mensenhandel, cybercime, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 9 februari 2023 naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ in Den Haag georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met oa prof. dr. Bob Hoogenboom, prof. dr. Jon Schilder en prof. dr. Janine Janssen.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *