02:22
30 juni 2022

Met haar jeugdzorgbeleid wekt de overheid geen enkel vertrouwen

Met haar jeugdzorgbeleid wekt de overheid geen enkel vertrouwen

Rijk en gemeenten spelen elkaar de bal toe als het gaat om de hopeloos functionerende jeugdzorg. Jongeren en hun ouders die van dit beleid de dupe zijn, hebben geen enkel vertrouwen meer in de overheid. De kans om dat vertrouwen terug te winnen, is er. Maar dan moet je daar als overheid wel geld voor over hebben.

Het nieuwe kabinet is van plan om € 500 miljoen te bezuinigen op de jeugdzorg. Het argument is dat de maatregel ‘extra gelden’ betreft. Los van de vraag of dit een juiste voorstelling van zaken is, zijn gemeenten daardoor straks gedwongen nog meer te bezuinigen op de jeugdzorg. Nu al gaapt er een groot financieel gat en zien gemeenten zich gedwongen om geld van andere voorzieningen, zoals zwembaden en bibliotheken, naar de jeugdzorg over te hevelen.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Meer leren over Samen veranderen 2022 – Anders werken aan maatschappelijke transities? Kom 3 juni naar Leerhotel het Klooster leren met en van Prof. dr. Jaap Boonstra, hoogleraar Organisatiedynamiek bij ESADE Business & Law School in Barcelona, professor Organisatieverandering bij WU (Vienna University of Economics and Business) en verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), Prof. dr. Jan-Kees Helderman, hoogleraar Sociaal beleid en bestuur aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit, Hester van Buren, voorzitter Raad van Bestuur bij Rochdale, Karen den Hertog, Hoofd afdeling Gezond Leven bij de Gemeente Amsterdam en MT-lid GGD Amsterdam-Amstelland, Shirine Moerkerken, Interventiekundige bij Strange | Strategy and Change en auteur van de boeken ‘Hoe ik verander’ en ‘Conflict eren’ en Elleke van Gelder, Ontwikkelaar en ontwerper Sociale Innovatie, Nationale Politie. Zie de website van het Haags Congres Bureau voor meer informatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.