12:31
08 december 2023

Expired: Mensen met verward gedrag hebben meer en betere ambulante zorg nodig

Het Aanjaagteam Verwarde Personen roept bij monde van zijn voorzitter Liesbeth Spies de hulpverlening op tot samenwerking om te komen tot sluitende zorg voor personen met verward gedrag. Psychiater Remmers van Veldhuizen ziet de oplossing vooral in een uitbreiding en verbetering van het aantal, ambulante, FACT-teams. Niet alle personen met verward gedrag kunnen zomaar als psychiatrisch patiënt worden getypeerd. Mensen met een verstandelijke beperking of mensen die door middelengebruik verward reageren op voor hen onbegrijpelijke situaties, vragen een geheel eigen aanpak. Personen met verward gedrag hoeven dus niet altijd bij de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in behandeling. Wel is er toenemende consensus dat de ggz snel en laagdrempelig beschikbaar moet zijn voor beoordeling, deels via de crisisdienst en deels in de wijk door contacten tussen FACT-team (bemoeizorg voor een ieder met een ernstige psychiatrische aandoening), wijkagent en sociaal wijkteam. Dat vereist structurele bekostiging zonder de absurde eigen bijdrage die nu voor ongewenste bemoeizorg moét worden gevraagd.

Lees verder via sociale vraagstukken – Mensen met verward gedrag hebben meer en betere ambulante zorg nodig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *