04:17
28 september 2022

Menselijk en rechtvaardig Is de rechtsstaat er voor de burger?

Menselijk en rechtvaardig Is de rechtsstaat er voor de burger?

Ons rechtssysteem is kostbaar, levert niet wat mensen nodig hebben, en is soms ronduit schadelijk. Dat ligt niet aan de spelers, maar aan het spel en strakke, verouderde spelregels. De kennis en technologie om dat te verbeteren liggen klaar. Maar de juridische sector zit vast en is te veel van juristen. Rechtvaardigheid moet de ruimte krijgen, juist nu. Voor veel burgers werkt de rechtsstaat niet goed. Steeds minder goed. Rechters, advocaten, wetgevers, ambtenaren, ombudslieden, geschillencommissies, officieren van justitie, politieagenten, reclasseerders, toezichthouders, inspecteurs en al onze andere hoeders van de rechtsstaat, ze werken harder dan ooit en professioneler dan ooit. Zakelijker ook, met een scherp oog voor de kosten van hun eigen inzet, die ze ook exact kunnen verantwoorden. Maar ondanks al deze inzet kunnen echtscheidingen zomaar ontaarden in jarenlange juridische loopgravengevechten. Voor een conflict met de buurman heeft ons rechtsstatelijke bouwwerk in de meeste gevallen niets te bieden. Als er bij een medische behandeling iets misgaat, kunnen er wel vijftien wegen openstaan voor de patiënt om verhaal te halen, maar die leiden geen van alle rechtstreeks tot iets als erkenning, begrip, excuus, herstel. Mensen voelen dat het niet goed gaat, maar het is lastig er precies de vinger op te leggen, juist ook omdat er zo hard en professioneel gewerkt wordt. Een boete voor te hard rijden wordt ongelooflijk efficiënt geïnd. Met een ontzagwekkende vasthoudendheid. Maar van de mensen die zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf lopen er meer vrij rond dan er achter de tralies zitten. En tegen serieuze drugscriminaliteit wordt soms jarenlang vergeefs geprocedeerd. Mensen voelen dat het niet goed gaat en velen zijn van mening dat een gang naar de rechter niet helpt als ze een conflict hebben. Velen denken dat rijke, vermogende partijen, kansrijker zijn in een rechterlijke procedure. Er is een groeiende hoeveelheid conflicten die helemaal niet wordt opgelost, die mensen maar met zich meeslepen.

Lees verder via hiil.org

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.