03:59
08 december 2022

Meldt een held? Effectevaluatie van de pilot ‘Hero of Zero’ – Jongerenparticipatie en politie

Meldt een held?  Effectevaluatie van de pilot ‘Hero of Zero’ – Jongerenparticipatie en politie

Tussen oktober 2015 en februari 2016 heeft op Christelijke Scholengemeenschap Het Streek in Ede de pilot ‘Hero of Zero’ gedraaid. Via deze pilot werden onder jongeren drie doelen nagestreefd: het versterken van de mening over burgerparticipatie, het vergroten van de kennis over burgerparticipatie en het versterken van de meldingsbereidheid voor burgerparticipatie. De pilot bestond uit diverse deelacties, waaronder een postercampagne met leerlingen van Het Streek, videologboeken (vlogs), een internetpagina, een spel dat gedurende een week doorliep en aandacht via Facebook. Ook is een aanzet gegeven tot de Hero of Zero-app, een spel waarin het draaide om (het ontwikkelen van) observatievaardigheden. De pilot is onderworpen aan een effectevaluatie. Hieruit komt naar voren wat de stand van zaken rond burgerparticipatie onder jongeren is, of de vooraf gestelde doelen zijn behaald, welke onderdelen van Hero of Zero het best werkten en welke kansen nog benut kunnen worden voor de toekomst. Jongeren zien in het algemeen bijna allemaal het belang van melden bij de politie, zij denken ook dat een melding bijdraagt aan het oplossen van een misdrijf. Ze weten ook nagenoeg allemaal wat ze (ongeveer) moeten melden, maar hoe te melden, dat is voor verbetering vatbaar. En juist de kennis over hoe te melden is door de pilot Hero of Zero verbeterd. Daarentegen blijft de mening over burgerparticipatie tamelijk diffuus, ook na de pilot. Tegenover Burgernet en 0900-8844 staan jongeren positiever, terwijl dit niet zo is bij Opsporing Verzocht. In dat kader geven jongeren ook aan vernieuwing, zoals melden via Whatsapp of Facebook, te missen. Uiteindelijk leidt de pilot niet tot een sterkere meldingsbereidheid, mede omdat dit een aspect is dat lastig meetbaar is omdat zich nu eenmaal weinig incidenten voordoen.

Lees verder via Bureau Beke – Meldt een held? Effectevaluatie van de pilot ‘Hero of Zero’

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.