04:42
22 april 2024

Expired: Meeste jongeren resistent tegen de lokroep van gewelddadig extremisme

Onderzoekers van de UGent O.l.v. Prof. Lieven Pauwels en UCL (Université Catholique de Louvain la Neuve o.l.v. prof Fabienne Brion),  deden een tweejarige studie uit naar de relatie tussen politiek / religieus gemotiveerd geweld en de mate van blootstelling aan extremistische boodschappen  in de virtuele wereld via nieuwe sociale media (NSM) in de reële wereld. IDe studie werd uitgevoerd in opdracht van Belspo (wetenschapsbeleid) en het departement Binnenlandse Zaken. Ruim 6.000 jongeren (in de leeftijdsgroep tussen 16-25 jaar) namen deel aan het onderzoek. De resultaten tonen aan dat de kans heel klein is dat toevallige contacten met extremisten via NSM gewelddadige radicalisering bij jongeren veroorzaken. Wel is het zo dat jongeren die NSM op regelmatige basis gebruiken om doelbewust extremistische informatie en communicatie op te zoeken, meer kans hebben om over te gaan tot politiek geweld.

De voorbije twee jaar gingen onderzoekers na of jongeren die via NSM blootgesteld worden aan gewelddadig extremistische beelden en propaganda, zelf een verhoogd risico lopen op het plegen van politiek geweld. Hiervoor werden enquêtes afgenomen bij 6020 Vlaamse en Waalse jongeren tussen 16 en 24 jaar oud. In een tweede fase werden er diepte-interviews afgenomen met radicale en gewelddadige extremistische jongeren. Concreet werd de relatie nagegaan tussen gebruik van NSM en politiek/religieus geïnspireerd geweld.

Bron: hln.be

Lees verder via RADIMED – Verklaren en begrijpen van de rol van blootstelling aan nieuwe sociale edia en gewelddadig  extremisme. Een geïntegreerde kwalitatieve en kwantitatieve benadering [ Onderzoekers van de UGent O.l.v. Prof. Lieven Pauwels en UCL (Université Catholique de Louvain la Neuve o.l.v. prof Fabienne Brion]

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *