11:11
28 juni 2022

Meer publiek toezicht bodemkwaliteit nodig

Meer publiek toezicht bodemkwaliteit nodig

De VNG vindt dat in het publiek-private stelsel van bodemkwaliteit de balans te ver doorslaat naar de private kant.

De VNG vindt dat het publieke toezicht op bodemkwaliteit versterkt moet worden, ‘omdat de balans te ver naar de private kant doorslaat.’ Ze pleit voor ‘een stevige rol’ voor de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Die waarschuwing van de VNG staat in een brief aan de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat die overlegt over versterking van het stelsel kwaliteitsborging in het bodembeheer.

Uitvoeringsperspectief
‘De huidige middelen voor bodembeheer die gemeenten hebben zijn zwaar onvoldoende’, schrijft de belangenclub van gemeenten in de brief aan de Kamercommissie. Omdat gemeenten met ingang van de Omgevingswet een nieuwe bodemtaak krijgen maar geen geld om die taak uit te voeren, kunnen ze ‘de door de staatssecretaris gevraagde inzet niet waar (…) maken.’ De VNG vraagt de staatssecretaris om ‘een realistisch uitvoeringsperspectief dat niet leidt tot extra belasting/inzet van gemeenten.’

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Meer leren over Next Level toezicht in de praktijk? Kom naar de HCB Seminarreeks Toezicht in Transitie 2022 die begint op 9 juni met Theodor Kockelkoren (Sodm), prof. dr. Muel Kaptein (Erasmus Universiteit) en Paul van Dijk, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.