08:58
21 april 2024

Meer mensen mogen beroep doen op bestuursrechter

Meer mensen mogen beroep doen op bestuursrechter

Meer mensen kunnen een beroep gaan doen op de bestuursrechter, die bezwaren tegen besluiten van de overheid beoordeelt. Als ze al eerder kritiek hebben geleverd op een ontwerpbestemmingsplan of ontwerptracébesluit, bijvoorbeeld tijdens een inspraakprocedure, hoeven ze voor zo’n beroep bij de bestuursrechter voortaan geen direct belanghebbende in de kwestie meer te zijn.

Niet-belanghebbende
Dat is het gevolg van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Of die niet-belanghebbenden er ook heel vaak succes mee gaan behalen, is nog wel vers twee. Het beroep van een niet-belanghebbende wordt echter voortaan wel in behandeling genomen, terwijl dat tot nog toe niet eens zover kwam.

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *