01:24
05 december 2022

Meer ’geld voor terreur’ gemeld

Het aantal geregistreerde geldtransacties dat mogelijk een link heeft met terrorisme stijgt. Het gaat bijvoorbeeld om het overmaken van geld naar jihadisten in Syrië of de financiële ondersteuning van terroristische aanslagen.Het meldpunt voor dat soort financieringsstromen, de FIU, heeft afgelopen jaar in dat kader 4.495 transacties ’verdacht’ verklaard. De jaren ervoor waren dat er nog rond de tweeduizend. Dat blijkt uit cijfers die de organisatie heeft vrijgegeven. De toename is vooral te verklaren door een stijging van het aantal meldingen, wat te danken is aan meer aandacht voor het onderwerp.Vandaag geeft de FIU een toelichting op de cijfers tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over terrorismefinanciering.Volgens toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) is er een ’reëel risico’ dat de Nederlandse financiële sector wordt gebruikt in de financiering van terrorisme. Zo zijn veel Nederlandse financiële instellingen zoals banken ook over de grenzen actief, waaronder in landen die bekendstaan als risicolanden.Tegelijkertijd hebben instellingen vaak nog te weinig oog voor dit soort risico’s, constateert DNB. De toezichthouder maant de sector daarom meer verantwoordelijkheid te nemen voor de aanpak van terrorismefinanciering.

Bron: Telegraaf

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.