10:34
12 april 2024

Mediation niet geschikt in politieconflict?

Mediation niet geschikt in politieconflict?

In de NRC stond afgelopen week (hier vind je het artikel) het verhaal van Anis, een Amsterdamse agent, die tot zijn grote verbazing een vernederende ervaring had bij collega’s in Enschede. Allereerst hoop ik als oud-agente dat dit incident intern onderzocht en goed afgehandeld wordt.

Als mediator viel me op dat het leek alsof het aanbod voor mediation voelde als een doofpot-poging en om oprechte excuses te vermijden. Mediation is altijd vrijwillig, en een aanbod tot mediation mag worden afgewezen, ook op die gronden, maar ik vroeg me ook af of er voldoende helderheid is geweest over wat mediation nu precies is.

Mediation wordt niet alleen ingezet bij arbeids- en teamconflicten, maar ook als vorm van herstelbemiddeling tussen bijv. dader en slachtoffer binnen het strafrecht. Het biedt iemand als Anis de kans de agenten in alle vertrouwelijkheid, in een veilige, neutrale setting met een externe procesbegeleider, te vertellen wat de hele kwestie hem heeft gedaan. De ervaring die herstelbemiddeling oplevert is dat ‘slachtoffers’ vaak veel minder boos en angstig zijn na afloop en beter herstellen van hun trauma. ‘Daders’ blijken beter inzicht hebben in de gevolgen van hun gedrag.

In mijn eigen politietijd (enige vrouw op 50 mannen) heb ik ervaren dat een één op één gesprek met een collega veel meer impact had dan in een groep aangeven dat ik niet gediend was van ongewenst gedrag. Ik wil deze kwestie daar zeker niet mee vergelijken, maar geloof wel in het effect van een persoonlijk gesprek. Overigens kan mediation heel goed naast de formele afhandeling van een aangifte of intern onderzoek.

Anis geeft in het artikel aan dat hij etnische profilering onder de aandacht wil brengen en excuses mist. Ervaringen bij herstelbemiddeling hebben aangetoond dat gedragsverandering bij daders veel beter verloopt na een gesprek met het slachtoffer. Ook zie ik dat er tijdens een mediation meer begrip en ruimte ontstaat waardoor er vaak oprechte excuses gemaakt kunnen worden en aanvaard. Ik hoop dat er ook in dit conflict een goede oplossing komt en Anis binnenkort weer vol trots en vertrouwen in zijn uniform kan stappen.

Als mediation alsnog aan de orde komt, ben ik altijd bereid referenties van geregistreerde mediators te geven.

Bron: LinkedIn 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *