03:13
08 december 2022

Matrix Nazorg criminele jongeren

Ongeveer 35 procent van de criminele jongeren pleegt binnen twee jaar weer een strafbaar feit. Reden voor de overheid om er alles aan te doen om jeugdcriminaliteit tegen te houden. Dat doet ze door vroegtijdig ingrijpen, snel berechten en straffen én een goede nazorg.
Want, hebben criminele jongeren hun straf uitgezeten, dan komen ze in een nieuwe fase terecht. Bij hun terugkeer in de maatschappij ondervinden zij verschillende hindernissen waardoor de kans dat ze opnieuw de fout in gaan, toeneemt. Zo hebben ze vaak geen dak boven hun hoofd, geen inkomen en schulden. Een nieuw bestaan opbouwen gaat niet vanzelf; daar hebben ze hulp bij nodig. Een goede voorbereiding op hun terugkeer is dan ook onontbeerlijk. Een goede nazorg dus.
Veiligheidsprofessionals van diverse instanties hebben een belangrijke rol in de nazorg van ex-gedetineerde jongeren tot 23 jaar. Onderstaande matrix Nazorg biedt een overzicht van de rollen, taken en verantwoordelijkheden die de verschillende partners in het nazorgtraject hebben

Lees verder via Wegwijzer Jeugd en Veiligheid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.