03:05
25 januari 2022

Martin van Rijn: ‘Nationaal plan voor wonen en zorg noodzakelijk’

Martin van Rijn: ‘Nationaal plan voor wonen en zorg noodzakelijk’

Dat er een tekort is aan voor ouderen geschikte woningen, is bekend. De vereniging van woningcorporaties Aedes wil deze uitdaging aangaan samen met onder meer de zorg, de gemeenten en het Rijk. Aedes-voorzitter Martin van Rijn ziet dat een ‘one size fits all’ oplossing niet gaat werken en dat we de individuele woon- en leefwensen van ouderen moeten ophalen. ‘Je moet beseffen dat dé oudere niet bestaat.’

In de recent verschenen Dialoognota Ouder Worden 2020 – 2040 van het ministerie van VWS staat het vraagstuk als volgt omschreven: ”Er is fors meer behoefte aan woonruimte voor ouderen, wie gaat deze bouwen? Wie is daar verantwoordelijk voor?” In een persbericht van 2 juni kondigden Aedes, ActiZ, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de ministeries van BZK en VWS aan de handen ineen te slaan om de komende jaren meer dan honderdduizend extra woningen te realiseren voor ouderen. In de bestuurlijke afspraken hebben de partijen de doelstelling opgenomen om in de komende vijf jaar 60.000 extra woningen voor ouderen en 25.000 extra verpleegzorgplekken te creëren.

Lees verder via sociaalweb.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

8 + 13 =