03:05
08 augustus 2022

Maatschappelijke ontwikkelingen en hun implicaties voor Gebiedsgebonden politiewerk

Bij Gebiedsgebonden Politiewerk (GGP) is het politiewerk ingebed in de samenleving. Kernbegrippen zijn: dichtbij georganiseerd, kennen en gekend worden, werken aan een breed scala van veiligheidsproblemen, zowel reactief, preventief als proactief optreden, samenwerking met uiteenlopende andere partijen en betrokkenheid van burgers. Dit is een onderzoek naar de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op GGP en, indien nodig, hoe deze verder geprofessionaliseerd zou kunnen worden. De meest in het oog springende ontwikkelingen die van invloed zijn op het werk van de politie en het gebiedsgebonden werk daarbinnen zijn:

  • decentralisaties in het sociaal domein;
  • digitalisering inclusief sociaal media;
  • demografische ontwikkelingen, migratie en vluchtelingen;
  • radicalisering, terrorisme en terreurdreiging;
  • internationalisering van misdaad en ondermijnende criminaliteit;
  • groei van toerisme, evenementen en horeca.

Lees verder via WODC en de website

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.