05:32
07 december 2022

Maatschappelijk vastgoed in verandering Ruimtelijke dynamiek van woonzorggebouwen en basisscholen

Maatschappelijk vastgoed van belang voor ruimtelijke ordening maar bepaald door sectoraal beleid
Maatschappelijk vastgoed is de benaming voor een heel diverse groep gebouwen zoals ziekenhuizen,
onderwijsinstellingen, verzorgingshuizen, bibliotheken, theaters, brandweerkazernes, etcetera.
Wat ze delen is dat het allemaal gebouwen zijn die worden ingezet ten behoeve van het verlenen
van diensten die kennelijk van zodanig maatschappelijk belang worden geacht, dat de dienstverlening
(inclusief de daarvoor benodigde huisvesting) geheel of gedeeltelijk publiek of verplicht-collectief
wordt bekostigd.

Lees verder via PBL

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.