02:04
24 mei 2022

Maak verschil legt relatie tussen openbaar bestuur en economische ontwikkelingen bloot

Het openbaar bestuur doet er toe voor de economie. De twee bovenstaande voorbeelden illustreren dat het openbaar bestuur zowel een belemmerend als een stimulerend effect op de regionale economie kan hebben. De relatie tussen het openbaar bestuur en economische ontwikkeling staat centraal in het vandaag verschenen rapport Maak verschil van de Studiegroep Openbaar Bestuur. Uit deze analyse van de Studiegroep blijkt dat de inrichting en werkwijze van het openbaar bestuur een serieus effect heeft op de economische groei. Dat kan geen kwaad in tijden, waarin hoge groeicijfers van onze economie zeker niet vanzelfsprekend zijn.
Het is niet gebruikelijk dat een commissie wordt ingesteld om het openbaar bestuur in het licht van toekomstige economische opgaven te bekijken. In het rapport wordt dan ook benadrukt dat democratische waarden als betrokkenheid van burgers en transparante besluitvorming van eminent belang zijn, maar dat een ander perspectief op het functioneren van het openbaar bestuur misschien wel eens nieuwe inzichten zou kunnen opleveren.

Lees verder via Ministerie BKZ- Maak verschil

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.