03:14
05 oktober 2022

Maak moderne transparantiewetgeving prioriteit voor nieuw kabinet

Maak moderne transparantiewetgeving prioriteit voor nieuw kabinet

Er is grote behoefte aan een moderne transparantie- en openbaarheidswet. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is van kracht sinds 1980 en heeft de tand des tijd niet doorstaan. Het lijkt erop dat het initiatiefvoorstel Wet open overheid voorlopig in de ijskast is gezet na een uitgevoerde quick scan. Reden te meer om nieuwe transparantiewetgeving inzet te maken van een nieuwe coalitie.

Transparantie bij Nederlandse overheden leunt zwaar op de Wob. Een wet die vooral bekend is vanwege de informatieverzoeken en niet veel populariteit geniet onder ambtenaren. Met deze wet kunnen burgers informatie verzoeken bij bestuursorganen en deze informatie hopelijk ontvangen binnen maximaal acht weken. Wat minder bekend is, is dat in artikel 2 van de Wob staat dat ‘een bestuursorgaan verstrekt bij de uitvoering van zijn taak (…) informatie (..) en gaat daarbij uit van het algemeen belang van openbaarheid van informatie.’

Lees verder via PlatformO

Bezoek ook de Nieuwspoort HCB Collegereeks de Juridische Gemeente, start 22 maart

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.